Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Thursday, 20 November 2014

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Bài toán tỉ lệ nghịch -   tiết 3
Hai phần trước về các dạng bài toán thuận nghịch lớp 5, chúng ta đã tìm hiểu về cách làm bài chung cho các bài toán thuận - nghịch, tiết 2 nói về các bài toán tỉ lệ thuận và tiết 3 - hôm nay nói về cách giải và hướng dẫn giải chi tiết cho các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp trong các đề thi của các trường trong cả nước, trong phần này có một số bài nâng cao nhưng chứa hầu hết các dạng về toán tỉ lệ nghịch nên yêu cầu các em đọc và hoàn thiện toàn bộ bài tập để hiểu hết các dạng bài.
Trong phần về các bài toán tỉ lệ thuận - tỉ lệ nghịch gồm:
  1. Hướng dẫn làm bài chung (tiết 1)
  2. Các bài toán tỉ lệ thuận (tiết 2,...)
  3. Các bài toán tỉ lệ nghịch (tiết 3,...)
  4. Các dạng bài tập nâng cao (tiết m)
  5. Các bài tập tổng hợp trong đề thi (tiết n)

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3


Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

Các bài toán tỉ lệ nghịch hay gặp - toán lớp 5 nâng cao - Tiết 3

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần