Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Sunday, 20 April 2014

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5

ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
Trong chương trình toán tiểu học, đặc biệt là chương trình toán lớp 5 chuẩn bị cho thi lên lớp 6 thì bài tập về đơn vị đo là phần rất quan trọng trong chương trình học. Trong bài trước, chúng ta đã học về các bài tập đổi đơn vị đo độ dài, có thể học xong và nhiều bạn bảo sao mà dễ vậy, dễ nhưng rất hay nhầm. đừng bao giờ chủ quan với những phần dễ măm măm điểm nhất nhé. Ok, bay giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài học của hôm nay ( bài ngắn và mang nội dung ôn lại kiến thức là chính)
Nội dung chính của phần đơn vị đo chương trình toán 5 như sau:
- Bài tập đổi đơn vị đo diện tích - toán lớp 5 ( tiết 3)
- Bài tập đổi đơn vị đo thể tích - toán lớp 5 ( tiết 4)
- Bài tập đổi đơn vị đo nâng cao - toán lớp 5 ( tiết xxxxx)
Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(1)
Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(1)

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(2)
Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(2)

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(3)
Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(3)

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(4)
Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(4)

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(5)
Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(5)

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(6)
Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(6)

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(7)
Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(7)

Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(8)
Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - Toán lớp 5(8)

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần