Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Wednesday, 23 July 2014

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Các dạng bài toán liên quan về Số tự nhiên và số thập phân toán lớp 5. Trong loạt các bài hướng dẫn về phần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một số dạng toán hay gặp như sau:
+ ) Xét quan hệ giữa các hàng trong một số - toán lớp 5 nâng cao
+) Thứ tự và cách so sánh chuyển đổi giữa số thập phân và phân số
+) Các dãy số - dạng điền số tiếp theo vào sau dấu  ...
+) Các bài toán xét tính chẵn, Lẻ và liên quan đến chữ số cuối cùng trong một số
+) Các bài toán nâng cao khác.

Trong bài này, Luyện Thi Nhanh cung cấp một số dạng toán cơ bản và hay gặp về việc xét quan hệ giũa các hàng trong một số. Mọi phản hồi xin để lại nhận xét, LTN sẽ cố gắng hỗ trợ và khắc phục lỗi nếu có nhanh nhất có thể:
Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )


Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )

Số thập phân: Quan hệ giữa các hàng trong một số - toán nâng cao 5 ( tiết 1 )


No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần