Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Monday, 10 November 2014

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

Các bài toán nâng cao tìm hai số khi biết tổng - hiệu của hai số. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một vài dạng bài tập nâng cao dành cho ôn thi học sinh giỏi và thi chuyển hệ lên lớp 6 vào các trường chuyên. Mặc dù cũng thuộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng - hiệu nhưng các bài toán này thường đa dạng và cái khó là làm thế nào để tìm ra tổng và hiệu để áp dụng vào bài toán chứ không đơn thuần chỉ là nhớ cách tính tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Nội dung khác:
-   Các bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
-   Các bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số
-   Các bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu
-   Các bài toán tìm hai số khi biết tổng / hiệu và trung bình cộng

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3


BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

BÀI TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG.HIỆU.TỈ SỐ- PHẦN 3

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần