Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Friday, 2 May 2014

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1)

Bài toán tỉ lệ thuận - tỉ lệ nghịch tiết 1 - hướng dẫn cách làm bài chung
Bài toán tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch là bài toán rất quen thuộc trong chương trình không chỉ là của tiểu học mà ở các lớp trên chúng ta cũng sẽ gặp lại rất nhiều các dạng bài liên quan và sử dụng đến phương pháp tính toán của dạng bài toán này. Ngay từ đầu học kì, chúng ta đã được học rất kĩ dạng toán này, nhưng cũng có thể do có nhiều bài tập khác mà chúng ta quên mất dạng toán quen thuộc này. Hôm nay chúng ta sẽ đi xem lại cách giải và các bài tập biến đổi từ tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch.
Trong phần về các bài toán tỉ lệ thuận - tỉ lệ nghịch gồm:
  1. Hướng dẫn làm bài chung (tiết 1)
  2. Các bài toán tỉ lệ thuận (tiết 2,...)
  3. Các bài toán tỉ lệ nghịch (tiết 2,...)
  4. Các dạng bài tập nâng cao (tiết m)
  5. Các bài tập tổng hợp trong đề thi (tiết n)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (1)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (1)

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (2)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (2)

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (3)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (3)

Bài tập trong buổi hôm nay
Bài tập trong buổi hôm nay
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (4)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (4)

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (5)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (5)

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (6)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (6)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1)


Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (8)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (8)

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (9)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (9)

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (10)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (10)

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (11)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (11)

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (12)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (12)

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (13)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (13)

Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (14)
Các dạng bài toán tỉ lệ thuận - nghịch - Toán 5 (Tiết 1) (14)

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần