Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Monday, 4 September 2017

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

Đề thi toán lớp 5 có đáp án (hướng dẫn giải chi tiết) là phần nội dung giúp các em ôn tập kiến thức, thực hành các kiến thức trong chương trình toán lớp 5 từ cơ bản tới nâng cao. Tài liệu bao gồm đề thi và hướng dẫn giải chi tiết từng dạng bài, mỗi bài có thể có nhiều cách giải được trình bày hướng dẫn giải và hướng để giải bài toán, các em hãy chọn cách phù hợp và dễ hiểu nhất cho riêng bản thân mình. Nằm trong chuỗi đề thi nằm 2017 của Luyện Thi Nhanh bao gồm 10 bộ đề giúp các em ôn luyện, củng cố phần kiến thức nâng cao và tư duy của mình. Khi có thắc mắc hoặc vấn đề cần giải đáp liên quan về chương trình toán tiểu học và trung học, hãy liên hệ ngay với Luyện Thi Nhanh qua Email / Số Điện Thoại / Fanpage FaceBook để nhận được hỗ trợ.

Tiêu đề: Đề thi số 004:
Nội dung - kiến thức toán lớp 5 trong đề thi số 004:
Phần 1. Hiểu biết chung ( Quan hệ giữa các chữ số, Phép chia có dư, toán tỉ số phần trăm, so sánh, bài toán thời gian)
Phần 2: 
- Thực hiện phép tính
- Chuyển động đều (dạng 1)
- Chuyển động đều ( dạng 2)
- Hình lập phương
Mức độ phù hợp: HS Trung Bình - Khá
Kiến thức: Bao phủ toàn bộ chương trình toán lớp 5 (phần nào chưa được học các em tham khảo phần hướng dẫn chi tiết coi như học kiến thức mới)
Thời gian: 60 phút

Thời gian đăng đáp án: 10/09/2017

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

[ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 - ĐÁP ÁN] ĐỀ ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO SỐ 004 TRUNG BÌNH - KHÁ

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần