Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Wednesday, 21 May 2014

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Phương pháp khử là một trong các phương pháp hay được dùng trong chương trình toán lớp 5. Đây là phương pháp dành cho các bạn muốn thi vào các trường thi tuyển lên lớp 6 và có học lực khá giỏi trở lên. Phương pháp này khá hữu hiệu, tuy nhiên cũng cần phải có sự tư duy rất nhiều từ phía học sinh. Ngoài phương pháp khử, chúng ta còn một số phương pháp khác sẽ được đề cập tới ở các bài tiếp theo, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách giải bài toán này và dạng toán nào thì áp dụng được phương pháp này:
Các phương pháp khác:
1. Phương pháp khử
2. Phương pháp giải ngược từ dưới lên
3 ...

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử


Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Ôn thi lên lớp 6 - Phương pháp khử

Top bài viết tuần