Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Saturday, 26 April 2014

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu.tỉ - phần 2 - Tổng và hiệu

Các bài tập về tìm hai số là bài thường gặp và chắc chắn sẽ có trong đề thi lên lớp 6 của các em. Có thể nói dạng bài tập này xuyên suốt trong chương trình học, không chỉ có các bài toán về phân số, số thập phân mà cả các bài toán về thời gian, vận tốc và quãng đường ở chương cuối lớp 5 chúng ta cũng gặp dạng bài tập này. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một vài dạng bài tập cơ bản thường gặp, còn các bài riêng thì đến dạng nào chúng ta sẽ bổ xung thêm dạng đó. Nội dung :
-   Các bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
-   Các bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số
-   Các bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu
-   Các bài toán tìm hai số khi biết tổng / hiệu và trung bình cộng
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(1)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(1)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(2)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(2)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(3)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(3)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(4)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(4)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(5)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(5)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(6)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(6)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(7)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(7)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(8)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(8)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(9)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(9)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(10)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(10)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(11)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(11)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(12)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(12)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(13)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(13)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(14)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(14)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(15)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(15)

Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(16)
Bài toán tìm hai số khi biết tổng.hiệu(16)

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần