Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Thursday, 13 July 2017

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi vào lớp 6 - trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN do Luyện Thi Nhanh thực hiện. Đề thi dành cho các em ôn luyện hè, ôn thi vào lớp 6, ôn thi HSG. Đề thi cũng dành cho công tác tham khảo đề thi mẫu dành cho giáo viên làm bài kiểm tra cuối kỳ.
Khi gặp đề thi hoặc bài tập nào chưa có hướng giải, đừng ngần ngại hãy gửi ngay cho Luyện Thi Nhanh qua facebook:Ôn thi tiểu học và Trung học. Hoặc qua email hailx.vcp@gmail.com. Hướng dẫn chi tiết sẽ được đăng lên website và facebook cho tất cả mọi người tham khảo ngay trong ngày. Chúc các em học tốt, thực hành thật tốt.

[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2011-2012
[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2010 - 2011
[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2009 - 2010
[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2008 - 2009
[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2007 - 2008
[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2006 - 2007

Cấu trúc đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN năm học 2012 - 2013:
Bài 1: Đại số tổng hợp. (phân số và cách tính nhanh)
Bài 2: So sánh phân số
Bài 3: Tìm x
Bài 4: chuyển động đều
Bài 5: Hình chữ nhật (chu vi và diện tích)[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013


[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013


Đáp án đề thi vào lớp 6 năm 2012-2013 Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN

Đáp án đề thi vào lớp 6 năm 2012-2013 Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013

[ĐÁP ÁN] ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - ĐHSPHN 2012 - 2013


No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần