Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Wednesday, 11 June 2014

Đáp án đề thi vào lớp 6 lương thế vinh 2014 - 2015 Đề A

Đáp án đề thi vào lớp 6 lương thế vinh 2014 - 2015 Đề A / (B/C/D)

Ngay sau ngày thi 11/06/2014 - Trường Lương Thế Vinh đã công bố đáp án đề thi văn và Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 của trường. Đề thi Văn có một đề chung, đề thi toán gồm 4 bộ : Bộ A, B, C và D.

Đáp án / Kết quả đề A:
Đáp án đề thi vào lớp 6 lương thế vinh 2014 - 2015 Đề A


Đáp án đề thi vào lớp 6 lương thế vinh 2014 - 2015 Đề A - 2

Đáp án đề thi vào lớp 6 lương thế vinh 2014 - 2015 Đề A - 03

Đáp án đề thi vào lớp 6 lương thế vinh 2014 - 2015 Đề A -04

Top bài viết tuần