Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Friday, 14 July 2017

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi vào lớp 6 - trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN năm học 2013 - 2014 do Luyện Thi Nhanh thực hiện. Đề thi dành cho các em ôn luyện hè, ôn thi vào lớp 6, ôn thi HSG, ôn thi chương trình nâng cao toán lớp 4,5,6. Đề thi cũng dành cho công tác tham khảo đề thi mẫu dành cho giáo viên làm bài kiểm tra cuối kỳ.
Khi gặp đề thi hoặc bài tập nào chưa có hướng giải, đừng ngần ngại hãy gửi ngay cho Luyện Thi Nhanh qua facebook:Ôn thi tiểu học và Trung học. Hoặc qua email hailx.vcp@gmail.com. Hướng dẫnchi tiết sẽ được đăng lên website và facebook cho tất cả mọi người tham khảo ngay trong ngày. Chúc các em học tốt, thực hành thật tốt.
Các em hãy đón đọc các bài viết mới theo từng ngày - giải và comment lại đáp án để xem mức độ hoàn thiện và nâng cao của các em qua mỗi đề thi.
Các em và các bạn có thể tham khảo thêm các đề thi của trường Nguyễn Tất thành:

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014
[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2011-2012
[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2010 - 2011
[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2009 - 2010
[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2008 - 2009
[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2007 - 2008
[Đáp án] Đề thi vào lớp 6 trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSP Hà Nội 2006 - 2007Cấu trúc đề thi vào lớp 6 trường ĐHSPHN năm học 2013 - 2014:
Bài 1: Đại số tổng hợp (tính nhanh, liên hệ giữa các chữ số)
Bài 2: Trung bình cộng của nhiều số, quan hệ giữa các chữ số
Bài 3: Tính ngược từ cuối lên
Bài 4: Bài toán tam giác

Bài 5: Chuyển động đều

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

[Đáp án] Đề thi vào trường Nguyễn Tất Thành - ĐHSPHN 2013 - 2014

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần