Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Sunday, 20 April 2014

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số

Phân số tính đến thời điểm toán lớp 5 không phải là cái gì đó mới mẻ cả, vì các kiến thức cơ bản của phân số chúng ta đã được học ngay từ những lớp dưới. Vậy lớp 5 phân số chúng ta sẽ học những cái gì? Tất nhiên cái gì cũng có cơ bản rồi mới đến nâng cao, có lý thuyết rồi mới có bài tập áp dụng. Phân số toán lớp 5 sẽ nặng về các bài tập về tính toán và các bài toán đố liên quan tới phân số. đặc biệt quan trọng phần tối giản phân số sẽ được nhắc tới trong nội dung bài hôm nay:


Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(1)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(1)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(2)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(2)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(3)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(3)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(4)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(4)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(5)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(5)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(6)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(6)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(7)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(7)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(8)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(8)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(9)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(9)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(10)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(10)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(11)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(11)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(12)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(12)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(13)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(13)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(14)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(14)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(15)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(15)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(16)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(16)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(17)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(17)

Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(18)
Bài tập phân số toán lớp 5 - rút gọn phân số(18)
Top bài viết tuần