Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Saturday, 19 April 2014

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5

ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Trong chương trình toán tiểu học, đặc biệt là chương trình toán lớp 5 chuẩn bị cho thi lên lớp 6 thì bài tập về đơn vị đo là phần rất quan trọng trong chương trình học. "Tại sao phần này lại rất quan trọng? Còn các phần khác có quan trọng không ?" không biết có em nào thắc mắc như vậy không, cũng khá hay nếu em nào thắc mắc như vậy. Thực tế là chúng ta có thể hiểu việc rất quan trọng này như là việc tại sao mà phải học song lớp 1, 2, 3 ... mà không được lên thẳng đại học vậy. Tới đây các em tự có câu trả lời cho mình là tại sao nhe.
Nội dung chính của phần đơn vị đo chương trình toán 5 như sau:
- Bài tập đổi đơn vị đo khối lượng - toán lớp 5 ( tiết 2)
- Bài tập đổi đơn vị đo diện tích - toán lớp 5 ( tiết 3)
- Bài tập đổi đơn vị đo thể tích - toán lớp 5 ( tiết 4)
- Bài tập đổi đơn vị đo nâng cao - toán lớp 5 ( tiết xxxxx)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5 (1)


Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(2)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(2)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(3)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(3)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(4)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(4)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(5)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(5)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(6)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(6)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(7)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(7)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(8)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(8)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(9)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(9)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(10)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(10)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(11)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(11)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(12)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(12)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(13)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(13)

Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(14)
Bài tập đổi đơn vị đo độ dài - Toán lớp 5(14)

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần