Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Monday, 20 October 2014

Diệu Thùy 5a2 - Hướng dẫn giải bài tập

2/5 số học sinh nam và 4/7 số học sinh nữ là 140 bạn. 5/6 số học sinh nam nhiều hơn 9/14 số học sinh nữ là 35 bạn. tìm số nam,nữ?

Diệu Thùy 5a2 - Hướng dẫn giải bài tập


Diệu Thùy 5a2 - Hướng dẫn giải bài tập

Diệu Thùy 5a2 - Hướng dẫn giải bài tập

Diệu Thùy 5a2 - Hướng dẫn giải bài tập

Top bài viết tuần