Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Monday, 20 October 2014

Diệu Thùy 5a2 - Hướng dẫn giải bài tập

2/5 số học sinh nam và 4/7 số học sinh nữ là 140 bạn. 5/6 số học sinh nam nhiều hơn 9/14 số học sinh nữ là 35 bạn. tìm số nam,nữ?

Diệu Thùy 5a2 - Hướng dẫn giải bài tập


Diệu Thùy 5a2 - Hướng dẫn giải bài tập

Diệu Thùy 5a2 - Hướng dẫn giải bài tập

Diệu Thùy 5a2 - Hướng dẫn giải bài tập

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần