Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Monday, 27 October 2014

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA HCM 2011 - 2012

Đề thi vào lớp 6 trường chuyên THCS Trần Đại Nghĩa với hướng dẫn đầy đủ và chi tiết tại Luyện Thi Nhanh. Đề thi vào trường Trần Đại Nghĩa thường gồm 5 bài với các nội dung không hẳn là nâng cao nhưng cũng đòi hỏi học sinh phải nắm chắc cách làm thì mới có thể đạt được điểm tuyệt đối được. Phần trước chúng ta đã cùng giải phần 
+) Đề thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa 2009 - 1010
+) Đề thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa 20010 - 1011

Hôm nay, chúng ta tiếp tục các đề tiếp theo để luyện tập chuẩn bị thi vào trường:
Mọi thắc mắc hoặc cần đáp án gấp, xin vui lòng liên hệ với email: hailx.vcp@gmail.com hoặc trangbk54@gmail.com.
Các em chú ý làm thử bài trước khi so đáp án:

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA HCM 2011 - 2012


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA HCM 2011 - 2012

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRẦN ĐẠI NGHĨA HCM 2011 - 2012

Top bài viết tuần