Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Friday, 17 October 2014

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa HCM 2010 - 2011

Đề thi vào lớp 6 trường chuyên THCS Trần Đại Nghĩa với hướng dẫn đầy đủ và chi tiết tại Luyện Thi Nhanh. Đề thi vào trường Trần Đại Nghĩa thường gồm 5 bài với các nội dung không hẳn là nâng cao nhưng cũng đòi hỏi học sinh phải nắm chắc cách làm thì mới có thể đạt được điểm tuyệt đối được. Phần trước chúng ta đã cùng giải phần Đề thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa 2009 - 1010. Hôm nay, chúng ta tiếp tục các đề tiếp theo để luyện tập chuẩn bị thi vào trường:

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa HCM 2010 - 2011


Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa HCM 2010 - 2011

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa HCM 2010 - 2011

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa HCM 2010 - 2011

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa HCM 2010 - 2011

Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa HCM 2010 - 2011
Hướng dẫn giải đề thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa HCM 2010 - 2011

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần