Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Wednesday, 11 June 2014

Đáp án đề thi văn tuyển sinh vào lớp 6 lương Thế Vinh 2014 - 2015

Đáp án đề thi văn tuyển sinh vào lớp 6 lương Thế Vinh 2014 - 2015

Ngay sau ngày thi 11/06/2014 - Trường Lương Thế Vinh đã công bố đáp án đề thi văn và Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 của trường. Đề thi Văn có một đề chung, đề thi toán gồm 4 bộ : Bộ A, B, C và D nhưng tổng số câu hỏi và nội dung đều giống như nhau, chỉ là đổi chỗ các câu hỏi trong bộ đề.

Đáp án đề thi văn:


Đáp án đề thi văn tuyển sinh vào lớp 6 lương Thế Vinh 2014 - 2015


Đáp án đề thi văn tuyển sinh vào lớp 6 lương Thế Vinh 2014 - 2015 - 02

Đáp án đề thi văn tuyển sinh vào lớp 6 lương Thế Vinh 2014 - 2015

Đáp án đề thi văn tuyển sinh vào lớp 6 lương Thế Vinh 2014 - 2015

Đáp án đề thi văn tuyển sinh vào lớp 6 lương Thế Vinh 2014 - 2015

Đáp án đề thi văn tuyển sinh vào lớp 6 lương Thế Vinh 2014 - 2015

Top bài viết tuần