Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Friday, 4 April 2014

Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5

Bài tập về tính thời gian trong chuỗi các bài học về chuyển động đều của chương trình toán lớp 5.

Chuyển động đều là dạng toán chương cuối cùng của chương trình toán lớp 5 trước khi kết thúc năm học. Bài trước chúng ta đã học qua về phần tính quãng đường trong chuyển động đều một cách khái quát và đã áp dụng làm các bài tập thông dụng thường gặp nhất. Bài hôm nay cũng là bài áp dụng tổng quát để tăng thêm kiến thức và ghi nhớ công thức cho bài toán tính thời gian trong chuyển động đều.
Bài tập được chia làm 4 phần ( 4 tiết )
- Các bài tập cơ bản về tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5
- Các bài tập nâng cao kết hợp vận tốc, thời gian, quãng đường
- Các bài tập liên kết với website
- Các bài tập sưu tầm đề thi lên lớp 6 của các trường.

Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5(1)
Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5(2)
Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5

Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5(3)
Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5

Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5(4)
Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5

Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5(5)
Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5

Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5(6)
Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5

Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5(7)
Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5

Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5(8)
Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5

Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5(9)
Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5

Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5(10)
Bài tập tính thời gian trong chuyển động đều - toán lớp 5

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần