Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Wednesday, 9 April 2014

Bài toán chuyển động đều Nâng cao - Toán 5 - tiết 1

Bài toán chuyển động đều nâng cao - tiết 1
Các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các bài toán chuyển động đều: Tìm quãng đường, tìm vận tốc và tìm thời gian. Ngoài ra còn có một số bài toán mở rộng về dạng chuyển động ngược chiều, chuyển động cùng chiều hay các bài toán về cano. Trong các bài tiếp theo sau sẽ là các bài áp dụng tất cả các kiến thức trên nhưng ở một mức độ tư duy khác. Nếu các em đang ôn thi để thi vào một trường điểm thì hãy theo dõi các bài tập này. Nếu thi các trường thường thì chỉ cần làm các dạng bài trước là đủ rồi nhe. Nếu chưa nắm chắc kiến thức của phần kiến thức nào trong các phần kiến thức trên thì đọc lại bài các dạng bài toán chuyển động đều toán 5 để nắm chắc hơn.

Bài toán chuyển động đều nâng cao (1)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (1)Bài toán chuyển động đều nâng cao (2)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (2)

Bài toán chuyển động đều nâng cao (3)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (3)

Bài toán chuyển động đều nâng cao (4)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (4)

Bài toán chuyển động đều nâng cao (5)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (5)

Bài toán chuyển động đều nâng cao (6)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (6)

Bài toán chuyển động đều nâng cao (7)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (7)

Bài toán chuyển động đều nâng cao (7)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (7)

Bài toán chuyển động đều nâng cao (8)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (8)

Bài toán chuyển động đều nâng cao (9)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (9)

Bài toán chuyển động đều nâng cao (10)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (10)

Bài toán chuyển động đều nâng cao (11)
Bài toán chuyển động đều nâng cao (11)
 

Top bài viết tuần