Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Wednesday, 19 March 2014

Bài toán về thời gian và cách xem đồng hồ - toán lớp 5 (tiết 1)

Các bài toán về thời gian ở chương trình toán lớp 5 có hai dạng chính. Dạng thứ nhất là về thời gian để làm việc,hoàn thành công việc trong bao lâu, cách quy đổi giữa các đơn vị thời gian với nhau. Dạng thứ hai là dạng toán thời gian xét trong toàn bộ bài toán : Quãng đường - Vận tốc - Thời gian. Hôm nay chúng ta sẽ xem dạng thứ nhất trước, sau khi học xong bài này,chúng ta cần phải nhớ được:
  1. Cách quy đổi giữa các đơn vị thời gian 
  2. Các phép toán cộng trừ nhân chia thời gian 
  3. Các bài toán đố hay gặp với thời gian Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (1)


Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (2)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (3)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (4)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (5)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (6)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (7)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (8)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (9)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (10)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (11)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (12)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (13)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (14)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (15)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (16)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (17)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (18)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (19)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (20)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (21)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (22)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (23)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (24)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (25)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (28)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (27)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (28)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (29)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (30)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (31)

Các bài toán về thời gian toán lớp 5 (32)

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần