Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Thursday, 3 July 2014

Đề thi tiếng việt vào lớp 6 Trường Amsterdam 2006 - 2007

Đề thi tiếng việt vào lớp 6 Trường Amsterdam Cũng như đề thi toán đều là những đề thi tương đối khó và dài đối với học sinh, đặc biệt có rất nhiều câu cảm nhận phân tích.

Dưới đây là đề năm 2007 thi vào lớp 6 trường chuyên Amsterdam năm 2007. Các em tham khảo và làm bài tập cho thật tốt.


Đề thi tiếng việt vào lớp 6 Trường Amsterdam 2006 - 2007


Đề thi tiếng việt vào lớp 6 Trường Amsterdam 2006 - 2007

Đề thi tiếng việt vào lớp 6 Trường Amsterdam 2006 - 2007

Đề thi tiếng việt vào lớp 6 Trường Amsterdam 2006 - 2007

Đề thi tiếng việt vào lớp 6 Trường Amsterdam 2006 - 2007

Đề thi tiếng việt vào lớp 6 Trường Amsterdam 2006 - 2007


Top bài viết tuần