Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Wednesday, 15 May 2013

Toán 5 - Các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn thi cuối kì II

Các bài toán về tỉ số phần trăm luôn là bài toán mà nhiều học sinh lớp 5 cảm thấy băn khoăn. Phần trăm ở đây có thể hiểu như chia cho 100. tại sao lại phải chia cho 100 rồi lại nhân với 100? Đây là cách viết nhìn cho khoa học và tránh các con số lẻ, ngoài ra còn 1 số tác dụng khác chúng ta sẽ xét sau :

các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5
các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5 các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5 các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5 các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5 các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5
các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5 các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5 các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5 các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5 các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5 các bài toán về tỉ số phần trăm - ôn tập toán lớp 5

Top bài viết tuần