Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Monday, 2 June 2014

Diện tích Tam giác - Đề: Cun Con

Hướng dẫn giải toán
Đề bài nguyên bản của bạn Cún Con:
" Cho tam giac ABC. Tren AB la M sao cho AM =MB.Tren AC la N sao cho AN=1/3 AC.Hai doan thang BN va CM cach nhau tai K. Biet dien tich hinh tam giac ABC = 42 cm2.Tinh dien tich BKC?"


Diện tích Tam giác - Đề: Cun Con

Diện tích Tam giác - Đề: Cun Con

Top bài viết tuần