Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Monday, 2 June 2014

Diện tích Tam giác - Đề: Cun Con

Hướng dẫn giải toán
Đề bài nguyên bản của bạn Cún Con:
" Cho tam giac ABC. Tren AB la M sao cho AM =MB.Tren AC la N sao cho AN=1/3 AC.Hai doan thang BN va CM cach nhau tai K. Biet dien tich hinh tam giac ABC = 42 cm2.Tinh dien tich BKC?"


Diện tích Tam giác - Đề: Cun Con

Diện tích Tam giác - Đề: Cun Con

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần