Toan nang cao lop 5- luyen thi hoc sinh gioi mon toan

Luyện Thi Nhanh - Giải toán miễn phí đã tải nội dung mới nhất lên website luyenthinhanh.com do một số phụ huynh không truy cập được vào mạng blogspot.com. Mong phụ huynh và các em tham gia website luyenthinhanh.com để được hỗ trợ tốt nhất.

Monday, 4 February 2013

Giải phương trình nghiệm nguyên - tiết 4 (Toán 9)

          Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lý thuyết về phương pháp tìm nghiệm nguyên : DÙNG TÍNH CHIA HẾT, TÍNH ĐỒNG DƯ để tìm nghiệm. mục đích là việc chuyển đổi linh hoạt giữa các dạng và các phương pháp quen thuộc mà mình đã biết để tìm ra nghiệm :  
1 : Phương pháp phát hiện tích chia hết của ẩn.
 2: Phương pháp đưa về phương trình ước số.

 ôn thi toán lớp 9 - các phương pháp tìm nghiệm nguyên : tính chia hết, tính đồng dư

ôn thi toán lớp 9 - các phương pháp tìm nghiệm nguyên : tính chia hết, tính đồng dư

ôn thi toán lớp 9 - các phương pháp tìm nghiệm nguyên : tính chia hết, tính đồng dư

ôn thi toán lớp 9 - các phương pháp tìm nghiệm nguyên : tính chia hết, tính đồng dư

ôn thi toán lớp 9 - các phương pháp tìm nghiệm nguyên : tính chia hết, tính đồng dư

ôn thi toán lớp 9 - các phương pháp tìm nghiệm nguyên : tính chia hết, tính đồng dư

No comments:

Post a Comment

Top bài viết tuần